SPANYOL NYELVEN TANULNI MAGYARORSZÁGON
magyar-spanyol kéttannyelvű képzés

Miért tanuljunk spanyolul ?

 Rengeteg jó okunk van arra, hogy spanyolul tanuljunk.

Néhány ezek közül :

– a harmadik helyen áll a világ nyelvei között: 400 millióan beszélik;

– az angol után a spanyol a második világnyelv;

– az angol mellett a legtöbben spanyolul tanulnak;

– huszonegy ország hivatalos nyelve, Brazíliában, a Fülöp-szigeteken és az Egyesült Államokban (34 millió spanyolajkú) pedig második nyelvként ismerik el;

– rövid és hosszú távon a világ legdinamikusabban fejlődő nyelve;

– kulcsfontosságú nyelv a spanyolországi és más európai országokban való tanuláshoz és munkavállaláshoz;

– a spanyol nyelvhez gazdag irodalom és kultúra kapcsolódik;

– divat spanyolul beszélni. Fiatalos és lendületes nyelv, a fél világ spanyolul énekel;

– könnyű megtanulni;

– utat nyit egyéb neolatin nyelvek felé, például: francia, olasz, portugál, katalán, vagy román.

Hol tanulhatok spanyolul ?

magyar-spanyol kéttannyelvű képzés

A kéttannyelvű középiskolák és a kéttannyelvű tagozatok egy átfogó koncepció részei, olyan magyarországi középiskolákban, ahol különös gondot fordítanak az idegennyelvű oktatásra, spanyol kéttannyelvű tagozatokat hoznak létre, esetenként más, két tanítási nyelv ű képzés mellett, és általában az alábbi elképzelések szerint:

– Szigorú felvételi vizsgát követően, a 14 éves tanulók a célnyelvi előkészítő évfolyamon kezdik meg tanulmányaikat, melynek során alaposan elsajátítják a spanyol nyelvet. A teljes ötéves képzés első évében a diákok az idegen nyelvet heti 18-20 órában tanulják, emellett magyar nyelven heti két órában van matematika, informatika, magyar irodalom és testnevelés foglalkozás.

– A következő négy évben a gimnáziumi anyag elsajátítása folyik, kiegészítve a spanyol nyelv és kultúra tananyaggal. Bizonyos tárgyakat részben spanyolul tanulnak a diákok. A 10. osztálytól kezdve heti 5-6 órában folytatódik a spanyol nyelv tanulása, és az oktatási intézménytől függően nagy részben anyanyelvű tanárok további tantárgyakat tanítanak célnyelven: történelmet, földrajzot, civilizációt, matematikát, fizikát, biológiát.

– A képzés során a diákok különböző iskolán kívüli tevékenységben is részt vehetnek, az iskolákban színházi műhely működik, spanyolországi utakat, filmvetítéseket, délutáni programokat szerveznek.

A két tanítási nyelvű képzés eredményei kiemelkedőek, ezt nem csak a diákok magas szintű nyelvismerete igazolja, hanem az országos átlagot meghaladó felső oktatási intézményekben továbbtanulók száma is.

Magyarországon jelenleg egy magyar-spanyol tannyelvű gimnázium működik, és további négy gimnáziumban két tanítási nyelvű tagozatot tartanak fenn, valamint a 2006/2007-es tanévtől egy hatodik gimnázium is csatlakozott.

A kéttannyelvű gimnázium illetve a kéttannyelvű tagozatok célkitűzései:

– biztosítani a kétnyelvűség lehetőségét (spanyol és magyar, Európa Tanács nyelvi C1 szintje);

– a különböző kultúrák tiszteletben tartása, és a tolerancia kialakítása;

– a gazdag és sokszínű hispán kulturális örökség alapos megismertetése.

A magyar-spanyol tanítási nyelvű képzés Magyarország és Spanyolország együttműködésének köszönhető , a két ország közötti Oktatási és Kulturális Együttműködési Megállapodás keretén belül valósul meg.

A budapesti Spanyol Nagykövetség Oktatási Irodájának fő célkitűzései között szerepel a spanyol nyelvoktatás támogatása a magyar oktatási rendszerben, valamint a spanyol nyelv és kultúra terjesztése Magyarországon.

A célok megvalósításának érdekében, a magyar Oktatási Minisztériummal karöltve és a kétoldalú megállapodás keretében több program is létrejött kifejezetten a magyarországi kéttannyelvű képzés támogatására:

Didaktikai anyagok és könyvek adományozása:

A spanyol Oktatási és Tudományügyi Minisztérium didaktikai és oktatási programján belül a kéttannyelvű képzést irányító tanárok igényeinek megfelelően évente különböző didaktikai anyagokból és tankönyvből álló küldeménnyel járulnak hozzá a spanyol, mint idegen nyelv oktatásához, valamint a spanyol irodalom, történelem és civilizáció tanításához.

Spanyol tanárok a magyar gimnáziumokban:

Az oktatási intézményekben a magyar anyanyelvű spanyoltanárok mellett, a kéttannyelvű képzés céljait figyelembe véve, a spanyol Oktatási Minisztérium által meghirdetett pályázat segítségével spanyol anyanyelvű tanárokat is foglalkoztatnak a kéttannyelvű középiskolákban.

Anyagi juttatás a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulóknak:

A spanyol Oktatási Minisztérium évente pályázatot hirdet a külföldi középfokú oktatási intézményekben tanuló diákoknak a jobb tanulmányi eredmények ösztönzése céljából. A legutóbbi pályázat keretén belül 25 diák kaphatott egyszeri 600 eurós anyagi támogatást

Spanyolországi út az előkészítő évfolyam tanulóinak:

Az előkészítő évfolyamon legjobban teljesítő tanulók a spanyol Oktatási Minisztérium szervezésében és finanszírozásával kéthetes nyári spanyolországi kulturális utazáson vehet részt. Ennek legfontosabb célja a tanulók ösztönzése, és a nyelvi ismeretek kipróbálása a spanyolországi mindennapi életben, más országokból érkező diákokkal együtt. Az utazás során a diákok spanyol nyelven kulturális és játékos tevékenységekben vesznek részt.

Európai Iskolák Spanyol Nyelvű Színjátszó Fesztiválja:

A kéttannyelvű tagozatok kulturális tevékenységein belül kulturális és oktatási szempontból igen nagy jelentősége van az Európai Iskolák Spanyol Nyelvű Színjátszó Fesztiváljának, melynek színhelyei olyan közép-kelet európai országok, ahol kéttannyelvű tagozatos gimnáziumok működnek.

A kezdeményezés 1994-ben Prágában indult el. Ebben a városban tartották meg az első találkozót, és a fesztivál azóta is minden évben megrendezésre kerül, mindig más-más országban.

A találkozó a spanyol nyelvű párbeszéd elősegítésén kívül a különböző kultúrák közötti kapcsolat megteremtésére szolgál. A fesztiválon részt vesznek spanyolországi középiskolák színjátszó csoportjai is, így a fesztivál valóban a kulturális sokszínűség bemutatásának színtere.

Egyéb programok

A kéttannyelvű képzésben tanuló diákoknak lehetősége van további programokon való részvételre. Minden iskolában szerveznek diákcseréket, a tanulók részt vehetnek spanyol és külföldi diákok részére rendezett spanyolországi kulturális és oktatási programokban (“Quetzal Túra”, “Elhagyott falvak”, stb.), és az évente más-más városban szervezett ENIBE (Spanyol Kéttannyelvű Iskolák Találkozója) is a diákélet fontos színtere.

Továbbképzés spanyoltanároknak:

Minden évben hirdetnek főként nyári ösztöndíjakat a magyar anyanyelvű spanyoltanárok részére, ezek általában szakmódszertani továbbképzések különböző spanyolországi egyetemek szervezésében. Az Oktatási Iroda Magyarországon is szervez kurzusokat.

Könyvtár

Az Oktatási Iroda könyvtárat működtet, mely a spanyoltanárok és spanyol nyelvet tanuló diákok rendelkezésére áll. Az olvasók találhatnak itt:

– spanyol, mint idegen nyelvi tankönyveket;

– audiovizuális oktatási segédanyagokat;

– oktatási kézi- és tankönyveket;

– szótárakat, lexikonokat és nyelvtankönyveket;

– spanyol irodalmi műveket (regények, színdarabok, verses kötetek);

– spanyolnyelvű video és DVD filmeket;

– egyéb didaktikai segédanyagokat.

Az Iroda egyéb szolgáltatásai

– a spanyol oktatási rendszerrel kapcsolatos információk szolgáltatása;

– a spanyolországi ösztöndíjakkal és tanulmányokkal kapcsolatos információk szolgáltatása;

– a spanyol egyetemekkel történő megállapodások és egyezmények előmozdítása;

– közép- és felsőfokú tanulmányok spanyolországi elismertetés;

– az UNED által szervezett spanyol felsőoktatási intézményekbe történő felvételi vizsga lebonyolítása;

– kulturális események szervezésében való együttműködés;

– továbbképzések szervezése spanyoltanároknak Spanyolországban és Magyarországon.

Menü