Érettségi vizsga

Kimeneti vizsga, melynek célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó

 • rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival, olyan képességekkel, melyek alkalmassá teszik az önművelésre,
 • szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására;
 • felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére.

 

Érettségi vizsga fajtái

 • Rendes: a középiskolai tanulmányok befejezése után első alkalommal tett érettségi vizsga.
 • Előrehozott: az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, első alkalommal tett érettségi vizsga.
 • Kiegészítő: a sikeresen befejezett vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő tantárgyból tett érettségi vizsga.
 • Szintemelő: a középszintű sikeres vizsga után ugyanabból a tantárgyból emelt szinten, első alkalommal megismételt vizsga. Az érettségi bizonyítvány átadásáig csak egy alkalommal tehető ugyanabból a vizsgatárgyból.
 • Pótló: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása.
 • Javító: a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a sikertelen (25 % alatti) rendes, előrehozott, pótló, és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése.
 • Ismétlő: az érettségi bizonyítvány kiadása után a korábbi sikeres érettségi vizsga azonos szinten, vagy az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.

 

Kötelező tantárgyak:

 • magyar nyelv és irodalom
 • matematika
 • történelem
 • választott idegen nyelv
 • választható közismereti vizsgatárgy

Ha öt tantárgy érettségije sikeres, akkor állítható ki az érettségi bizonyítvány.

 

Érettségi vizsga részei

Általában két vizsgarészből állnak a vizsgatárgyak, kivéve: középszintű matematika (csak akkor van szóbeli, ha sikertelen az írásbeli).

 • Írásbeli (lehet helyette projekt érettségi, pl. középszintű társadalomismeret)
 • Szóbeli (lehet helyette projekt érettségi, pl. középszintű mozgóképkultúra-és médiaismeret)
 • Gyakorlati (általában írásbeli vagy szóbeli helyett, pl. testnevelés, informatika)

 

Érettségire bocsátás feltételei

 • a jelölt a helyi tantervben a tantárgyra meghatározott követelményeket teljesítette
 • tudását osztályzattal értékelték, ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja
 • 2016-tól 50 óra iskolai közösségi szolgálatról szóló igazolás

 

Szakértői vélemény alapján adható kérelemre, igazgatói határozattal.

Mentesíteni lehet:

 • Kötelező vizsgatárgy alól
 • Vizsgarész alól
 • Értékelés egy része alól (pl.: helyesírás)

Ezen túl:

 • Vizsga idejének, felkészülési idejének meghosszabbítása
 • Eszközhasználat
 • Különleges bánásmód

 

A sikeres érettségi vizsga feltételei

2012. őszi vizsgaidőszaktól kezdődően a sikeres vizsga feltétele:

 • 25 %-os végső eredmény,
 • az egyes vizsgarészekből 12 % (a korábbi 10 % helyett).

 

Előrehozott érettségi vizsga

2014. jan. 1-jétől előrehozott érettségi csak:

 • idegen nyelvekből és
 • informatikából

tehető; csak a tavaszi vizsgaidőszakban; csak a középiskola teljes befejezését megelőző első vagy második tanévben.

Menu