Kispesti Károlyi Mihály Gimnázium – Akadálymentesítés

A Kispesti Károlyi Mihály Gimnázium teljes mértékben akadálymentesített.

A mozgáskorlátozottak különböző rámpákon tudnak eljutni a földszinten lévő összes teremhez, ill. egy kóddal működő lift áll rendelkezésükre a különböző szintek közti közlekedésre. Részletesebben:

 

Bejárat

Az iskola főbejárata a Simonyi Zsigmond utca felől közelíthető meg. A rászorulóknak parkolási lehetőség van az iskola előtti kis díszköves részen.  Az iskolába akadálymentes bejáraton juthatunk be.

Földszint

Az előtérben lévő két, egymást követő kétszárnyú ajtón át jutunk a földszinti aulába.
Érkezés után oszlop állhatja utunkat. A földszint kétfelé ágazik: bejárattal szemben, kissé balra átlósan előre húzódik a rövidebbik, jobbra, az aulán át a hosszabbik ág. Balra, az épület végébe vezet egy nagy kiterjedésű több lépcsős dobogó.
A bejárattal szemben udvari ajtó nyílik.

Rövid ág

Szemközt fal és dísznövényládák találhatóak. Átvágunk az aulán. 90 fokos fordulatot veszünk balra. Hirdetőtábla mellett haladunk el, majd betérünk a jobbról betorkolló folyosóra (rövid ág). A torkolatban, a csapott sarkon büfépult van. Ha pár lépést fordulás nélkül tovább megyünk, az 1. lépcsőhöz érkezünk.
Tovább a folyosón. Elhaladunk a büfé, majd két közvetlenül egymás mellett lévő ajtó (a 12., majd a 13.) mellett. Kétszárnyú ajtón megyünk át.
A folyosó kiszélesedik, balról ebédlő, a térség szemközti falán mosdósor.
A kétszárnyú ajtó után a folyosó jobb oldalán nyílik a 14., majd néhány lépésnyire tőle a 15. és 16. számú terem ajtaja. Két utóbbi közvetlenül egymás mellett található.

Továbbhaladva a térség ismét folyosóvá szűkül. Balról egy szűkebb ajtó mögött öltözőszekrények állnak. Jobbra kissé lentebb a férfi WC ajtaja következik majd a  női WC ajtaja. Női WC-vel szemben található a 30. és 31. számú ajtó.
Tovább. Jobbról K3. számú kétszárnyú udvari tele-üveg ajtó található. Utána jobbról egy  beugró van  a lifthez. A rövid ág végéhez érkeztünk, ahol szemben a T9. számú kétszárnyú tűzzáró ajtó állhatja utunkat.

Rövid ág – tornatermi szakasz

Vasajtón át jutunk be a rövid ágról leágazó mellékfolyosóra.
Tovább haladva, pár lépés után, balról a K7-es számú udvari üvegajtóhoz érkezünk.
Folyosó végén jobbra szintén egy udvari üvegajtó található (K4).
A folyosó balra 90 fokban kanyarodik. Sarok után jobbról a tornaterem nagyméretű ajtói nyílnak (19A és 19B). A tornatermi ajtókkal szemben öltözőajtók.

Hosszú ág

Bejárattól jobbra, rögtön a belső bejárati ajtó után 3 rögzített szék, utána a 40. ajtó, portaszolgálat. Az aula jobb felén asztalok, székek csoportja, a sarokban jobbra a 41A, balra a 43A termek ajtaja, az aula bal felén a Károlyi szobor előugró félköríves talapzattal, 2 lépcsőfokkal. A hosszanti ág középső része akadálymentes.
A szobor jobb oldalán egy lépcsősor vezet felfelé. Mellette jobbról elhaladva található egy rámpa, ami a hátsó folyosóra vezet.

Átvágunk az aulán, bal oldalunkra vesszük a falat. Kétfokú lépcső vagy a rámpa megtétele után kezdődik a folyosó. Balról ruhatár, majd a 9. ajtó mellett haladunk el.

Kisebb térre érkezünk. Jobb oldalán ruhatár, szemben a  nagyterem kétszárnyú vasajtói találhatóak (T2. és T3. jelöléssel). A teret elhagyjuk, majd kifelé nyitott kétszárnyú vasajtón kelünk át. Jobbról hosszan a nagyterem mobil fala húzódik. Bal oldalon négy ajtó sorakozik egymás után a következő sorrendben: 8., 7., 6., 5. Tovább.

Pár lépés után ismét kisebb térre érkezünk. Jobbról, a mellettünk húzódó falon a nagyterem két nagy ajtaja (T5. és T4. jelöléssel). Bal sarokból nyílik a 4A számú helyiség ajtaja. Jobb oldalt ruhatár. A téren egyenesen átvágva a 4.  számú ajtóhoz érkezünk. Innentől kezdve a jobb oldali fal helyét a nagy kiterjedésű aula veszi át.
Az aulába jobbra letérve először egy kétfokú, rámpával ellátott lépcsőhöz  érkezünk, ami a folyosó és az aula közti szintkülönbséget hidalja át.
Az aula mellettünk húzódó falán előbb függönyös falrészlettel találkozhatunk, majd a 45A, 46., tovább balra a sarkon túl a 47. és a 48., majd a következő sarkon túl pedig a 49. számú terem ajtaja következik.

Visszatérve a folyosóra: Jobbról a felfelé futó lépcsősor határolja útvonalunkat, balról a 4., 3B, 3A, férfi WC, női WC ajtók következnek nagyjából azonos távolságra egymástól. A folyosó végén, szemben zárt udvari vasajtó.
A hosszú ág végéhez érkeztünk.

 

  1. emelet
  2. lépcső – rövid ág

Az 1. számú lépcsőn fel az 1. emeletre. Ezen a folyosószakaszon irodák, tanárik foglalnak helyet. A folyosón jobbra, a középen futó falnyíláson túl található a 115. számú ajtó. A lépcsőről jövet tovább haladva előre bal oldalon a 126.(gazdasági iroda), utána a 125. számú (kistanári) ajtó mellett megyünk el. Javasolt a fal melletti közlekedés.  Kétszárnyú befelé nyíló vasajtón átkelve beérünk az irodai-tanári részbe. Néhány lépésnyire szemben lépcső. Jobbra termek találhatóak a lépcső mentén: a vasajtó mögött először a 116. és a 116A, utána a 117. számú ajtó, a férfi WC, illetve közvetlenül mellette az akadálymentesített WC következik. Pár lépés után egymás mellett női WC és tanári WC. A folyosó végén a jobb sarokban kis beugróban liftajtó. A folyosó bal oldala a 124. ajtóval kezdődik, utána üveges pultsor, majd a 123., a folyosó végén pedig, szemben a 122. számú ajtó található.

  1. lépcső – hosszú ág

A lépcsőn felérve jobbra, a falbeugróba lefordulunk 90 fokban, majd néhány lépés után balra vesszük az irányt. Az első emelet hosszú ági részének első szakasza a 2. lépcsőig tart. Odáig az alábbi helyiségek ajtói előtt kell elhaladnunk: jobb oldalon a 127-es számú helyiség található, bal oldalon termek követik egymást az alábbi sorrendben: 114B., 114A., 113.A 2. számú lépcsővel kezdődő szakaszhoz érkeztünk.

  1. lépcső

A 2. számú lépcsőn fel az 1. emeletre. Kis csarnokba érkezünk. Jobbról ruhatár (E és F betűjellel ellátva), balról két ajtó: a 112. és a 111. számú. Tovább haladva egyenesen, balra tartással átvágunk a csarnokba torkolló folyosóra. Bal oldalon egymás után négy helyiség ajtaja: a 110., 109., 108. és a 107. számú.
Kis térre érkezünk, jobbról a 128. számú és a G jelű ajtók, balról pedig a 106. és a 105. számú ajtók nyílnak. Szemben, kissé jobbra, egy óra irányába a 3. lépcsősor található.

  1. lépcső

A 3. számú lépcsőn fel az 1. emeletre, jobbra és visszafordulva tovább a folyosóra.
Jobbról korlátsor, balról egymást követi a 104., a 103, a 103A, a férfi WC, majd végül a női WC ajtaja.

 

  1. emelet

Az 1. számú lépcsőn fel a 2. emeletre. Kis térre érkezünk.
Középütt körben rögzített széksorok hármas csoportokban. A térség bal és szemközti oldali fala mentén ruhatári szekrények sorakoznak.
Rögtön jobbra férfi WC. Tovább haladva előre, jobbról nyíló, két egymást követő beugróhoz érkezünk, melyekben ruhatárat rendeztek be. A 2. beugró után női WC ajtaja következik. A lépcsőn feljőve jobbra, majd rögtön visszafordulva a bal oldalon a 203., 202A, 202., illetve szemben a folyosó végén a 201. számú ajtó követi egymást. Ezen folyosórész jobb oldalán korlátsor húzódik.

 

Az épületben található lépcsősorok első és utolsó lépcsőfokán egy vastag sárga csík hívja fel a figyelmet a lépcsőre.

Menü