2021. február havi ebédbefizetés

Kedves Szülők és Diákok!

 

A 2021. február hónapra szóló étkezés igények leadását  2021. január 25-ig tudják írásban az alábbi megrendelésminta kitöltésével kezdeményezni az ebéd.kispestikarolyi@gmail.com email címen.

 

Minta:

……………….(gondviselő neve) megrendelem gyermekem………………….(diák neve)………….osztályos tanuló részére az étkeztetést 2021. február 01-26 közötti időszakra, amennyiben a középfokú oktatási intézményekben jelenléti oktatással folytatódik a tanítás 2021. február 01-től.

 

2020. november 11-től november 30-ig a lemondott napok száma 14 nap.

Ezeknek a napoknak a jóváírása megtörténik a 2021. február hónapra (2021. február 01-től február 18-ig) szóló étkezések megrendelésekor.

 

2021. február 01-én esetlegesen induló jelenléti oktatás esetén a fennmaradó napokra (02.18-02-26.) majd be kell fizetni/utalni az ebéd összegét. Erről majd akkor értesíteni fogjuk Önöket.

 

 

Üdvözlettel: Asztalos Tünde

2021. január havi ebédbefizetés

Kedves Szülők és Diákok!

Az oktatási államtitkár bejelentése szerint 2021. JANUÁR 11-TŐL ismét jelenléti oktatás kezdődik a középfokú oktatási intézményekben.

2020. november 11-től november 30-ig a lemondott napok száma 14 nap.
Ezeknek a napoknak a jóváírása megtörténik a 2021. január hónapra
(2021. január 12-től január 29-ig, 14 nap) szóló étkezések megrendelésekor.

Az étkezés megrendelése nem lesz automatikus, az ÉSZGSZ csak abban az esetben biztosítja az étkezést, ha azt a szülő írásban kéri gyermeke részére.

A szülők az étkezési igények leadását 2021. január 5-ig tudják írásban kezdeményezni az ebed.kispestikarolyi@gmail.com email címre.

Minta:

“……………..(gondviselő neve) megrendelem gyermekem………………(diák neve)…………osztályos tanuló részére az étkeztetést 2021.január 12-29 közötti időszakra, amennyiben a középfokú oktatási intézményekben jelenléti oktatással folytatódik a tanítás 2021.január 11-től.”

AKIK NEM FIZETTEK BE 2020. NOVEMBER HÓNAPRA EBÉDET, ÍGY LEMONDÁSUK SEM KELETKEZETT, AZOK AZ ALÁBBI IDŐPONTBAN KÉSZPÉNZBEN TUDJÁK BEFIZETNI A 2021. JANUÁR HÓNAPRA SZÓLÓ EBÉD ÖSSZEGÉT.

A KÉSZPÉNZES BEFIZETÉS időpontja

2021. január 05. kedd 8-14 óráig

BEFIZETÉS ÖSSZEGE

2021. január hónapra 14 napra (2021.01.12-2021.01.29)
Teljes ár: 4.905,- Ft Kedvezményes ár 50%: 2.455,- Ft

EBÉDLEMONDÁS

A következő nap lemondása az előző nap 9 óráig lehetséges kizárólag az ebed.kispestikarolyi@gmail.com email címen.

NAGYON FONTOS, HOGY AZ EBÉD ÖSSZEGÉT BEFIZETNI CSAK A KITÖLTÖTT IGÉNYLŐLAP ÉS IGAZOLÁS LEADÁSA UTÁN LEHETSÉGES!

A letölthető igénylőlapokat és a tájékoztatót mellékelten találják.

Az IGÉNYLŐLAPOT a teljes és kedvezményes áron étkezőknek és a diétás étkezést igénylőknek is le kell adniuk tanévenként egy alkalommal (és változás esetén) az első befizetéskor.

Az IGAZOLÁST ( 8. melléklet) csak a kedvezményes étkezést igénybe vevőknek kell leadniuk.

Letölthető igénylőlapok

KÉRJÜK, HOGY MINDEN NYILATKOZATOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL LEGYENEK SZÍVESEK KITÖLTENI!

 • SZÁNDÉKNYILATKOZAT és IGÉNYLŐLAP
  Intézményi közétkeztetés megrendeléséhez a 2020/2021-es tanévre igénylőlapot, letölthető ITT.

A teljes, a kedvezményes (50%) és a diétás áron befizetőknek is ki kell tölteniük.

 • 8. melléklet a 328/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez igénylőlapot, letölthető ITT.

Az 50% kedvezmény igénybevételével befizetőknek kell kitölteniük.

 • ADATLAP DIÉTÁS ÉTKEZÉST IGÉNYLŐ SZEMÉLYRŐL nyomtatványt, letölthető ITT.
 • 9. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ingyenes bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához letölthető ITT.

Ezen kívül csatolni kell az alábbi igazolásokat a 50% -os kedvezményes étkezés igénybevételéhez:

 • Nagycsaládos kedvezmény (3 vagy több gyermek) esetén elegendő a szülői nyilatkozat kitöltése, figyelembe véve az erre vonatkozó törvényi előírásokat. Más igazolás nem szükséges!

(Ha hozzájárulnak, kérjük töltsék ki a többi gyermek adatait is, hogy segítséget tudjunk nyújtani a jogosultság megállapításához)

 • Tartós betegség vagy fogyatékosság- díj kedvezmény esetén
  1. A Magyar Államkincstár által kiállított határozat másolatát az emelt összegű családi pótlék folyósításáról,
  2. vagy szakorvos által kiállított igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről,
  3. vagy szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe)

FONTOS: A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!

 • Rendszeres gyerekvédelmi – díj kedvezmény esetén
  1. A települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez általában1 éves időtartam. A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!

FONTOS: Az önkormányzat által kiadott halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó dokumentum alapján a kedvezmény ezen a jogcímen nem érvényesíthető!

 • Nevelésbe vett/ utógondozói ellátás – díj kedvezmény esetén
  1. Gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.
  2. 9. melléklet az átmeneti otthon által kitöltve, lepecsételve (nevelőszülői
   aláírással, pecsét nélkül nem fogadható el)

FONTOS: a Gyvt.151.§(8) bek. értelmében a nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezettek, illetve nem nappali rendszerű oktatásban résztvevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal után a normatív kedvezmény nem vehető igénybe!

 • Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez).

Diétás étrend igénylésének befogadása és teljesítése kizárólag a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 2.§ (1) bek.22. pontja szerinti képesítésű szakorvosi vélemény alapján teljesíthető. Házi orvosi, gyermekorvosi igazolás nem elegendő!
Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani!

Figyelmeztetés! A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze! (célszerű azt választani, amelyik hosszabb időtartamú vagy végleges állapotot igazol)

A fenti adatokban bekövetkező bárminemű változást, a nyilatkozatot tévő személy köteles bejelenteni 15 napon belül az ügyintézőnek. Ellenkező esetben visszamenőlegesen is vissza kell fizetni a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt.
Értjük ez alatt akár a lejárt gyermekvédelmi kedvezményeket, akár a gyermekszámban bekövetkezett változásokat, tekintve hogy az egyetemista gyermek esetleg időközben megszerzi a diplomát, vagy egyéb módon fejezi be tanulmányait. Valamint ha a tartósan beteg gyermeket a felülvizsgálat időközben gyógyulttá nyilvánítja.

Az étkezést biztosító Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet honlapja: a www.eszgsz.hu oldalon található.

Üdvözlettel:
Asztalos Tünde
E-mail: ebed.kispestikarolyi@gmail.com

Menü