Tájékoztató a 2020/2021-es felvételi eljárásról

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A felvételi jelentkezési lapok továbbítási határideje 2021. február 19., péntek. Ez azt jelenti, hogy gimnáziumunkba a jelentkezési lapok nagy része, 90-95 %-a 2021. február 22-24-én érkezik meg, így azok feldolgozását, az adatok felvitelét és a pontok kiszámolását csak ekkor tudjuk megkezdeni.

Ahhoz, hogy a szóbeli felvételire történő behívási ponthatárt meg tudjuk állapítani, az összes jelentkezési lapot fel kell dolgozni.

Iskolánkban a 108 szabad férőhelyre 300 jelentkezőt hallgatunk meg. Az első 300 diákot hívjuk be a szóbeli vizsgára. A tanulók előzetes beosztás szerint vesznek részt a felvételi vizsgán.  A behívottak listája február 25-én kerül ki a honlapunkra.

Az idei jelentkezési időszakban nem kell megcímzett borítékot csatolni a jelentkezési laphoz.

A járványhelyzet miatt az iskola épületébe csak az érintett tanuló jöhet be.

Azok a tanulók, akik 2021. február 26-án orvosi igazolással igazolhatóan nem tudnak megjelenni, az felvételi időpontját megelőzően küldjenek értesítést az iskolának a karolyi@karolyigimnazium.com címre.

A szóbeli vizsga időtartama 15 perc, a feladatok megoldása felkészülést nem igényel.

Megértésüket köszönjük!

Dr. Cselik Ágnes Eszter
intézményvezető

Tájékoztató azoknak a diákoknak, akik a Kispesti Károlyi Mihály Magyar – Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban adták le jelentkezési lapjukat a központi írásbeli vizsgára

Kedves Felvételiző!

Az alábbiakban tájékoztatunk a központi írásbeli vizsga menetéről.

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10:00 óra.

Helye: Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.

Kérjük, hogy legkésőbb 09:40-ig érkezz az iskolába. Miután elfoglalod a helyed a kijelölt tanteremben, regisztrálunk, és meghallgatod a további információkat.

A járványhelyzet miatt az iskola épületébe csak a felvételiző diákok léphetnek be.

Okvetlenül hozd magaddal a következőket:
  • személyi igazolványodat vagy diákigazolványodat!!!!!
  • tollat, ceruzát, vonalzót, körzőt.

A feladat megoldásához szükséges minden más eszközt biztosítunk. A törvény szerint a vizsga alatt mobiltelefont használni tilos!

A vizsgát csengetésre pontosan 10:00 órakor kezdjük. A feladatok megoldására mind a két tantárgy esetében 45 perc áll a rendelkezésedre. A két vizsgarész között 15 perces szünetet tartunk.

A kijavított dolgozatot beszkenneljük és e-mailben továbbítjuk a jelentkezési lapon megadott e-mail címre 2021. január 28-án.

A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – 2021.január 29. 16 óráig észrevételt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe.

A vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot 2021. február 1-jén e-mailben küldjük el azoknak, akik nem nyújtottak be észrevételt.

A vizsgaszervező intézmény a benyújtott észrevételt elbírálja, a bírálat eredményét határozat formájában, írásban közli az észrevételt tevővel. A határozat  2021.február 3-án 8-16 óra között vehető át a titkárságon.

Dr. Cselik Ágnes Eszter

intézményvezető

Tájékoztató a 2020/2021-es felvételi eljárásról

A  Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium felvételt hirdet a 2021/2022-es tanévre azon tanulók számára, akik a 2020/2021-es tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános iskolának megfelelő 8. évfolyamon (ide értve a hat-, illetve a nyolcosztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is).

A 2021/2022-es tanévben  három párhuzamos, magyar-spanyol tannyelvű osztályt indítunk maximum 108 fővel, a második idegen nyelvnek megfelelő bontásban. Angol haladó csoportba az a tanuló jelentkezhet, aki angolból jegyet hoz az általános iskolából, illetve kezdő nyelvként választható ezen kívül a német vagy az orosz:

01-es kód:        angol haladó csoportok (4 csoport):                        72 fő

02-es kód:         német kezdő csoport (1 csoport):                           18 fő

03-as kód:         orosz kezdő csoport (1 csoport):                             18 fő

A felvételi rangsor kialakulásának módja:

A beszámított általános iskolai eredmények (50 pont), a központi egységes írásbeli vizsgán magyar nyelv és irodalomból, illetve matematikából szerezhető felvételi pontszám (100 pont) és a szóbeli eredmények alapján (50 pont).

Összes elérhető pontszám: 200 pont.

Az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom (max.2×5 pont), matematika (max.2×5 pont),, történelem (max.2×5 pont),, idegen nyelv (max.2×5 pont),  és biológia (max.2×5 pont),  tantárgyakból, összesen 50 pont.

A szóbeli vizsga tematikája: magyar nyelv és irodalom (25 pont), matematika (25 pont).

Azonos pontszámok esetében elsősorban a szóbeli, majd az írásbeli felvételi pontokat vesszük figyelembe az új rangsor felállításánál.

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra.

Az írásbeli vizsga időpontjáról nem küldünk külön értesítést, arról a honlapunkon, és  a gimnázium kapuja mellett található hirdetőn kitett tájékoztatóról, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatás honlapján tájékozódhatnak.

Pótnap: 2021. január 28. 14 óra.

A pótnapon csak abban az esetben fogadjuk a tanulót, ha orvosi igazolást mutat be a 2021. január  23-i időpontra vonatkozóan és előre értesít minket.

Az értékelő lapok átadása a jelentkezőknek és a kijavított írásbeli feladatlapok megtekintése: 2021. január 29. 08-16 óra.

A felvételi jelentkezési lapok beküldési határideje: 2021. február 19.

Szóbeli vizsga időpontja: 2021. február  24-március 8.

A szóbeli vizsgára nem küldünk külön értesítőt. A beosztást az iskola honlapján tesszük közzé.

Iskolánk a hozott és írásbeli  eredmények alapján az első 300 tanulót hívja be  a szóbeli vizsgára.

Tagozatkódok módosítása a gimnáziumban:  2021. március 22. 8-16 óra

A felvételről, ill. az elutasításról szóló értesítés megküldése a jelentkezők számára: 2021. április 30.

Javasoljuk, hogy honlapunkon tájékozódjanak az iskola eredményeiről, programjairól, a spanyol nyelv tanulásának fontosságáról és hasznáról.

Jelen helyzetben nyílt napot nem tudunk tartani, de hamarosan újabb tájékoztató anyagot töltünk fel a honlapunkra.

Budapest, 2020. szeptember 14.

Dr. Cselik Ágnes

intézményvezető

Menü